Online persberichtplaatsen is op zoek naar partners.

Online persberichtplaatsen is op zoek naar partners.

Door een samenwerkingspartner te worden van Onlinepersberichtplaatsen.nl, krijgt u de mogelijkheid om gratis persberichten en relevante nieuwsartikelen op uw eigen portaal te plaatsen, ook plaatsen wij uw RSS feed op Onlinepersberichtplaatsen.nl om zo uw website structureel onder de aandacht te krijgen van journalisten en bezoekers

Aan welke voorwaarden moet uw website voldoen?.

  • Uw website moet een professionele uitstraling te hebben.
  • U maakt gebruik van WordPress open source CMS software.
  • Er zijn meer dan 75 persberichten geplaatst.

Meer informatie neem dan contact met ons op redactie@onlinepersberichtplaatsen.nl