Richtlijnen bij het publiceren van een persbericht

Onlinepersberichtplaatsen.nl is een gratis persberichten site waar u geheel gratis en onbeperkt uw persberichten kunt plaatsen en persberichten verspreiden. Om de kwaliteit van Onlinepersberichten te waarborgen hanteren wij enkele richtlijnen.

  • Op Onlinepersberichtplaatsen kan iedereen persberichten plaatsen en verspreiden en over een persbericht discussiëren.
  • Plaats persberichten waarvan je denkt dat dit interessant is voor anderen.
  • Ga om met correcte en nette bewoordingen, geen discriminerende teksten of ander strafbaar gedrag.
  • Persberichten in een andere taal dan het Nederlands worden direct verwijderd en wordt het account van de redacteur geblokkeerd, het is daarna niet meer mogelijk om een account te registreren op Onlinepersberichtplaatsen.nl
  • Het is verleidelijk om hele teksten uit bijvoorbeeld wikipedia te kopiëren en te plaatsen op Onlinepersberichtplaatsen.nl. Doe dat niet, het kan een auteursrechtenschending zijn, Plaats liever een linkje naar die tekst.
  • Blogspam niet toegestaan, het plaatsen van een link of content waarbij geen toegevoegde waarde wordt gecreëerd door de redacteur. Denk aan een YouTube filmpje, of twee regels tekst met alleen een verwijzing naar een artikel.

De redactie van Online persbericht plaatsen hebben besloten om gebruikers die niet volgens de bovenstaande richtlijnen te voldoen vanaf nu een permanente ban te geven, de redactie wilt graag de kwaliteit hoog houden op Online Persbericht Plaatsen.

Heeft u vragen over de bovenstaande richtlijnen? Neem dan contact met ons op redactie@onlinepersberichtplaatsen.nl