Privacy Policy

[grid_24]

Disclaimer van Online Persbericht Plaatsen

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever is het niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal en foto’s, nieuwsberichten en/of berichtgevingen die verstrekt worden via onlinepersberichtplaats.nl op enigerlei wijze te verspreiden.

disclaimer
Onlinepersberichtplaatsen.nl besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Onlinepersberichtplaatsen.nl alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen, datavendors en toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen.

Meer informatie neem dan contact op met de redactie Email: redactie@onlinepersberichtplaatsen.nl

Geef een reactie